Presentation Elevarbeten-Plan för infokompetens Kurser  Projekt  Artiklar   English version Tillbaka

INFORMATIONSKOMPETENS - VAD ÄR DET?

FORMULERA PROBLEM

PRECISERA OCH AVGRÄNSA FRÅGESTÄLLNINGAR

EFFEKTIVT SÖKA INFORMATION 

BEARBETA, STRUKTURERA OCH KRITISKT GRANSKA INFORMATION

GÖRA EN INTRESSANT OCH TANKEVÄCKANDE PRESENTATION

Betoningen ligger på informationssökning och källkritik, men hela processen inbegrips i begreppet.

 

 

 

FÖRBEREDDA FÖR UNIVERSITET?

Hälften av gymnasieeleverna i en undersökng (Kooperativa förbundetA, 2006) anser att skolan inte gör tillräckligt för att hjälpa dem att granska information på internet.

Universitetsstuderande brister i förmåga till kritiskt tänkande.....har svårigheter att sammanfatta och jämföra information (Lantz, Linköpings universitet, 2007).

NYHETER - PÅ GÅNG!

GRÄDDFIL TILL UNIVERSITETET=SLR

Scientific Literature Review (SLR) eller studier av vetenskapliga artiiklar är en genväg till goda resultat på universitetet.  Forskare i U.S.A har arbetat fram den här unika pedagogiska verksamheten. Elever i Uppsala får den här möjligheten . Läs mer....

GRÄDDFIL TILL GODA RESULTAT!

En bra studieteknik, goda "studiestrategier"  ger bra förutsättningar för bra skolprestationer även för elever med studiesvårigheter. "Inquiry circles" är ett bra sätt. Läs mer...

ELEVER STÖDJER ELEVER!

Sociala medier som bloggar, facebook och twitter används alltmer i skolan idag. Det här är ett projekt där bloggen används som pedagogiskt hjälpmedel. Undervisningen bygger på att elever hjälper varandra. Samhällskunskap - engelska och bibliotektet samarbetar. Läs mer....

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION

Jag heter Göran Brolund, samhällskunskapslärare vid Fyrisskolan i Uppsala.
Efter internets genombrott i mitten av 90-talet har jag inriktat mig på att i samarbete med skolbibliotekarier systematiskt och medvetet stärka elevernas förmåga till informationskompetens - att hitta stigar i informations-djungeln som leder rätt och att ge dem kritiska glasögon när de granskar sina källor......att hjälpa dem att skriva bra rapporter och göra bra projekt.

KURSER
Jag vill gärna sprida mina erfarenheter av hur man pedagogiskt kan arbeta med att öka elevers informationskompetens.  Därför håller jag föreläsningar och erbjuder kurser inom området.
Just nu är SLR, sociala medier och nya sätt att arbeta med studiestrategier (studieteknik) spännande områden att föreläsa/diskutera om.

 

Göran Brolund
Källstigen 3                                                                               

757 56 Uppsala

Mobil: 0737 - 383029 
Mail:goran.brolund@fyrisskolan.uppsala.se